Plíseň na okurkách

V našich podmínkách napadá plíseň okurková kromě všech druhů a typů okurek i cukrové melouny. Na listech vznikají zpočátku žlutozelené skvrny, které jsou u některých odrůd ostře ohraničené listovými žilkami a u jiných jsou rozptýlené. Napadené pletivo hnědne, zasychá a celé rostliny postupně hynou.

Původce choroby u nás nepřezimuje a na naše území se každoročně dostává vzdušnými proudy z jižních oblastí Evropy. Postup a šíření choroby podporuje vlhké počasí a výskyt rosy, neboť nezbytnou podmínkou infekce rostlin jsou ovlhčené listy. Čím je teplota vzduchu vyšší, tím je nezbytná doba ovlhčení listů kratší. Optimální teplota pro vývoj choroby je v rozmezí 20 až 25 °C.


S ošetřováním je nutné začít preventivně, t.j. od konce června. V průběhu sezóny ošetřujeme tak, že při vhodných podmínkách pro šíření plísně aplikujeme postřik, dále pak s dodržením ochranných lhůt sklízíme.


Chemická ochrana:Ortiva

S ošetřením je třeba začít zpravidla na konci června (nebo později, ale vždy před výskytem choroby) a opakovat ho  třikrát s intervalem opakování po 10 dnech. Pro toto ošetření je nyní možný fungicid Ortiva

Do konce roku se často používaly fungicidy Acrobat MZ WG, Ridomil Gold MZ Pepite nebo PROTI PLÍSNÍM (Acrobat). Od roku 2022 se již nesmí prodávat ani používat.

Další ošetření závisí na průběhu počasí. Od začátku srpna do konce sezóny v případě vlhkého počasí je možné použít kontaktní přípravky, např. Champion 50WG

Použití fungicidů Kuprikol 50 nebo Dithnane DG Neotec již není možné. Jejich prodej byl ukončen v roce 2020 a v roce 2021.


Biologická ochrana (prevence):

Pro komplexní ošetření doporučujeme soupravu dvou přírodních produktů: Zdravá okurkaZdravá okurka - Odolnost okurka

Bylinné přípravky je vhodné aplikovat samostatně (nemíchat je do jednoho postřiku, jinak se snižuje účinnost přípravků). Předpokladem vysoké účinnosti obou přípravků je dobré pokrytí všech částí rostliny. Přípravky působí kontaktně, proto je náchylný na omytí při dešťových srážkách. Aplikaci je nutné provádět v období bez dešťů. Po aplikaci by nemělo minimálně 12 hodin pršet. Po intenzivních dešťových srážkách je třeba provést novou aplikaci.